Historia Szkoły

2011-06-01   

W roku szkolnym 1999/2000 w Mieroszowie powstało publiczne gimnazjum, którego dyrektorem została pani Bożena Filipowska. Pierwszego września 1999 r. odbyła się uroczystość otwarcia placówki. Część oficjalna miała miejsce w sali kinowej Mieroszowskiego Centrum Kultury. Później władze miasta, rodzice, zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi udali się do siedziby szkoły na ulicę Wolności 19, gdzie burmistrz Miasta i Gminy Mieroszów Pan Jerzy Fedoruk dokonał oficjalnego otwarcia Gimnazjum - przecinając wstęgę, a w niebo pofrunęły balony. W czterech pierwszych klasach nowej szkoły odbyły się pierwsze lekcje wychowawcze.

Wrzesień w nowej szkole to głównie czas integracji - i tak jest co roku. W październiku (dokładnie 15 października) w godzinach wieczornych odbył się I Bal Gimnazjalisty, który odtąd stał się tradycyjnym balem klas pierwszych. Bal rozpoczął się polonezem, co również stało się tradycją.W grudniu poszczególne klasy zorganizowały po raz pierwszy wigilie klasowe, a w ostatni dzień przed feriami zimowymi miała miejsce I Rewia Humoru i Rozrywki, która stała się imprezą środowiskową i od początku cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy.Na zakończenie roku szkolnego 1999/2000 na uczniów czekała niespodzianka, bo oprócz najlepszych w nauce, zostali przedstawieni uczniowie, wyróżnieni przez nauczycieli w różnych kategoriach, których nazwy zaczynały się od przedrostka "naj." np. "najlepszy organizator", "najsympatyczniejszy". Galę, na wzór Gali Oskarów, prowadzili nauczyciele. Nagrodą dla "najów" był wyjazd do Rosji w ramach współpracy między miastami o historycznej nazwie Friedland. Także po raz pierwszy statuetką "Przyjaciel Szkoły" uhonorowano osoby, które wspomagały szkołę.

Rok szkolny 2000/2001 Publiczne Gimnazjum w Mieroszowie rozpoczęło 1.09.2000 r. w nowym miejscu przy ulicy Żeromskiego 30. Piękny stary budynek z roku 1905, w którym kiedyś mieścił się sąd, otoczony ogrodem, z widokiem na Parkową Górę, miał zbyt małą liczbę klas oraz niedostosowane dla potrzeb gimnazjum pomieszczenia i toalety, dlatego przez całe wakacje trwał wielki remont, w którym wzięli udział pracownicy, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. Pani dyrektor 1 września podziękowała władzom miasta oraz wszystkim, dzięki którym można było rozpocząć zajęcia w nowym miejscu. Uroczystości towarzyszył występ Tria rodzinnego z Polic nad Metują.

26 października 2000 r. w gimnazjum pojawiła się ekipa telewizyjna, która filmowała lekcję języka polskiego w klasie II c, prowadzoną przez panią Bożenę Filipowską przy współudziale pani Joanny Altheim. Lekcja poświęcona była Krzysztofowi Kieślowskiemu i jego twórczości. Film z lekcji oraz wypowiedzi pani dyrektor i uczniów na temat twórczości reżysera były wielokrotnie emitowane na antenie TVP. Należy dodać, iż fragmenty lekcji zostały wykorzystane w filmie pt. "Krzysiek" zrealizowanym przez Telewizję Wrocław dla programu 2 TVP.

Już w pierwszym roku istnienia Gimnazjum pani dyrektor niejednokrotnie wypowiadała się na temat nadania szkole imienia K. Kieślowskiego, stąd też wizyta ekipy telewizyjnej. Uroczystości związane z nadaniem imienia zostały zaplanowane na rok szkolny 2001/2002.

W grudniu tradycyjnie miały miejsce spotkania wigilijne oraz odbył się po raz drugi konkurs "Śpiewające Boże Narodzenie", który na stałe wszedł do tradycji szkoły. W styczniu w Kościele parafialnym uczniowie gimnazjum zaprezentowali mieszkańcom Mieroszowa nastrojowy program poetycko - wokalny o tematyce bożonarodzeniowej.
8 lutego miała miejsce II Rewia humoru i rozrywki pt. "W sieci".  Wiosną odbyły się m.in. dwie duże imprezy: Drzwi Otwarte Gimnazjum- impreza adresowana dla uczniów klas szóstych oraz I Piknik Rodzinny, podczas którego miały miejsce różne konkurencje sportowo - rekreacyjne dla uczniów i ich rodziców oraz m.in. pokaz aerobiku, loteria fantowa. 22.06.2001 r. w sali kinowej MCK uroczyście zakończył się rok szkolny.
W roku szkolnym 2001/2002 najważniejszym zadaniem było nadanie szkole imienia. W październiku rozpoczęły się działania opisane w projekcie "Trzy kolory - czerwony", których celem było przygotowanie społeczności szkolnej do nadania placówce imienia. Ogłoszono konkursy (m.in. fotograficzny "Śladami Krzysztofa Kieślowskiego"), zapoznano zainteresowanych z harmonogramem działań. Już na uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela uczniowie przedstawili montaż słowno - muzyczny "Krzysztof Kieślowski - spotkanie pierwsze"".13.11.2000 r. pani dyrektor złożyła wniosek do Zarządu Miejskiego w Mieroszowie o podjecie przez Radę Miejską Mieroszowa stosownej uchwały w sprawie nadania imienia gimnazjum w Mieroszowie.

W grudniu otrzymaliśmy zaproszenie od Towarzystwa Rozwoju Sokołowska do udziału w spotkaniu "Kieślowski w Sokołowsku, czyli rozmowy filozoficzno - filmowe". Spotkanie odbyło się 16 grudnia 2001 roku w Pensjonacie "Leśne Źródło". Uczestniczyło w nim wiele znakomitych osób, m.in. przyszły Senator RP i Marszałek Województwa Dolnośląskiego- Henryk Gołębiewski oraz reżyser, współpracownik i przyjaciel Kieślowskiego - Krzysztof Wierzbicki. Spotkanie rozpoczęło się od montażu słowno- muzycznego przygotowanego przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły - spotkał się on z niekłamanym i zasłużonym uznaniem widzów. Uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście obejrzeli film K. Kieślowskiego "Biały", film K. Wierzbickiego "I"m so,so" i z tym ostatnim spotkali się na rozmowie. Od tego dnia rozpoczęła się przyjaźń K. Wierzbickiego ze szkołą, która trwa do dziś. Także w grudniu (28.12.2001) Rada Miejska Mieroszowa podjęła uchwałę o nadaniu imienia K. Kieślowskiego Publicznemu Gimnazjum w Mieroszowie - w sesji brali udział nauczyciele i uczniowie, który przedstawili program artystyczny.Od tego momentu rozpoczęły się intensywne przygotowania. Realizowaliśmy konsekwentnie:
1. plan przygotowań w ramach zajęć lekcyjnych,
2. przedsięwzięcie pod nazwą "Trzy kolory. Czerwony - prezentacje, spotkania warsztaty". Jego pomysł zrodził się z zafascynowania twórczością i osobą Kieślowskiego oraz z chęci zarażenia tą fascynacją młodego pokolenia, które wbrew ogólnym opiniom poszukiwało jednak wartości, mistrzów i wzorów.

W ramach tego ostatniego realizowaliśmy trzy zadania główne:
1. "Kieślowski- reżyser, twórca, człowiek"- prezentacja dorobku.
2. "Ścieżkami Kieślowskiego"- warsztaty artystyczne.
3. W ślad za mistrzem"- etiudy filmowe.

W ramach pierwszego i trzeciego zadania zrealizowaliśmy:

przegląd filmów K. Kieślowskiego - wszyscy uczniowie i nauczyciele obejrzeli 5 filmów, odbyła się także projekcja dla rodziców, do których skierowaliśmy specjalne zaproszenie;
spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego - po każdym obejrzanym filmie w szkole odbywały się spotkania, w czasie których uczniowie i nauczyciele dyskutowali na temat obejrzanego filmu;
wydanie specjalnego numeru gazetki szkolnej;
konkursy: fotograficzny "Śladami Kieślowskiego", literacki (recenzji i opowiadań) "Kino Kieślowskiego widziane oczyma nowego pokolenia", poetycki "Pamięci K. Kieślowskiego" -adresowany do uczniów i rodziców, etiud filmowych "W ślad za mistrzem".

W ramach drugiego zadania:
w czasie ferii zimowych został zorganizowany przez panią dyrektor i pana H. Hniatiuka przy pomocy nauczycieli i rodziców plener malarski "Ścieżkami Kieślowskiego" dla artystów amatorów z terenu Wałbrzycha i okolic oraz Czech zrzeszonych w Polsko- Czeskim Klubie Artystycznym "ART. STUDIO"- od 11 do 16 lutego artyści mieszkali w klasach gimnazjum i tworzyli. Posiłki przygotowywały nauczycielki i mamy uczniów, z produktów, które ofiarowali sponsorzy. Zgodnie z regulaminem 17 uczestników pleneru przekazało na własność gimnazjum swoje prace. Prócz tego kilkoro z nich przeprowadziło warsztaty artystyczne dla uczniów. Od tamtej pory zaczęła się przyjaźń szkoły z artystami.

Przygotowania do nadania imienia trwały, ale nie zapominano o innych ważnych zadaniach.  Tradycją szkoły stało się coroczne organizowanie wieczornic poetycko - muzycznych z okazji 11 Listopada, na których spotykali się kombatanci, przedstawiciele władz gminnych, nauczyciele i uczniowie. Były to niezapomniane chwile, które, zwłaszcza dla młodzieży, stały się okazją do spotkania z historią.
Tego roku, jak oczekiwano, po raz trzeci w sali kinowej MCK odbyła się Rewia Humoru i Rozrywki.   Zbliżał się dzień nadania imienia szkole. Rozstrzygnięto konkursy, podsumowano podjęte działania, przygotowano scenariusz uroczystości, zaproszono gości. By upamiętnić prace uczniów - wydano okolicznościowy folder, zaś, by upamiętnić samo wydarzenie - wykonano tablicę pamiątkową w budynku gimnazjum, na której umieszczono popiersie K. Kieślowskiego wykonane przez miejscowego artystę - przyjaciela szkoły Stanisława Olszamowskiego.

Uroczystości związane z nadaniem szkole imienia zostały zaplanowane na dwa dni. 

Dzień pierwszy -17 marca 2002 roku - niedziela
W niedzielę odbyła się msza święta w kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w intencji Krzysztofa Kieślowskiego z udziałem Marii Kieślowskiej- żony Reżysera oraz Jego współpracowników: Krzysztofa Wierzbickiego i Marcela Łozińskiego - nominowanego do Oskara. Ponadto przybyli do Mieroszowa, by wziąć udział w uroczystościach, Stanisław Gołębiewski - Senator RP oraz Andrzej Zbigniew Zychowicz- Dolnośląski Wicekurator Oświaty w towarzystwie Jadwigi Warszawy- starszego wizytatora Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. W obchodach uczestniczyli także Radni Powiatu Wałbrzyskiego wraz ze Starostą, Radni Mieroszowa, Burmistrzowie - w sumie ok. 50 zaproszonych gości. Po mszy świętej udano się na cmentarz, gdzie spoczywa ojciec Kieślowskiego, potem do sali posiedzeń Urzędu Miejskiego, gdzie została otwarta wystawa prac powstałych w lutym w czasie pleneru malarskiego. W późnych godzinach popołudniowych wszyscy spotkali się w Pensjonacie "Leśne Źródłó" w Sokołowsku, gdzie obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów, filmy i wysłuchali wspomnień o Kieślowskim.Dzień drugi- 18 marca 2002 roku - poniedziałek
Przewodniczący Rady Miejskiej Mieroszowa w obecności społeczności gimnazjalnej i zaproszonych gości odczytał uchwałę w sprawie nadania imienia K. Kieślowskiego gimnazjum w Mieroszowie. Maria Kieślowska i Dolnośląski Wicekurator Oświaty odsłonili tablice pamiątkowe w gimnazjum. Następnie w klasach odbyły się, z udziałem zaproszonych gości, lekcje wychowawcze na temat życia i twórczości Patrona. Później wszyscy udali się do MCK, gdzie młodzież przedstawiła spektakl słowno - muzyczny. Na refleksyjny spektakl składały się fragmenty życiorysu oraz filmów Kieślowskiego, wiersze i fragmenty recenzji napisane przez uczniów- efekt konkursów. Po spektaklu sponsorzy wręczyli nagrody uczniom wyróżnionym w konkursach, a zebrani otrzymali pamiątkowe czerwone foldery. Na zakończenie wszyscy obejrzeli film Maecela Łozińskiego "Wszystko się może zdarzyć".
O jakości zadań wówczas zrealizowanych niech świadczą te cytaty: "Ogromnie dziękujemy za gorące przyjęcie, wspaniałą atmosferę, entuzjazm i zapał. Jesteśmy pełni podziwu dla ludzi, których tu spotkaliśmy.
Gdyby cała Polska tak wyglądała... Z nadzieją, że tak może się stanie..."

Maria Kieślowska

Marcel Łoziński

Krzysztof Wierzbicki
Sokołowsko, 17 marca 2002 roku
"Bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć w pięknie zorganizowanej uroczystości, która była uwieńczeniem ogromu prac związanych z poznawaniem życia i twórczości K. Kieślowskiego. (...)"

Jadwiga Warszawa

starszy wizytator
Mieroszów, 17-18 marca 2002 r.
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
14 - 15 maja 2002 roku odbył się w budynku szkoły pierwszy Egzamin Gimnazjalny. Było to wielkie przeżycie zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.3 czerwca odbył się kolejny Piknik Rodzinny, a 14 czerwca pierwszy bal absolwentów.

21 czerwca pożegnaliśmy pierwszych absolwentów.

W kolejnym roku szkolnym 2002/2003 gimnazjum pracowało zgodnie z przyjętym planem pracy, tradycją i wypracowanym ceremoniałem. Po raz pierwszy 15 października w szkole miał miejsce zlot absolwentów, który od tamtej pory organizowany jest co roku przez wychowawców klas rocznika, który opuścił w danym roku szkołę.Ważnym wydarzeniem roku 2002/2003 był wyjazd na przełomie września i października do Danii. Uczniowie wspólnie z opiekunami i młodzieżą duńską zwiedzili między innymi Kopenhagę, Skagen - muzeum, Kronborg Castle, Noras - akwarium i oceanarium, Jutlandię - gdzie mieszkali w Jylland, Muzeum Wikingów. Uczniowie nasi mieli możliwość poznać warunki, w jakich uczy się młodzież w Danii, nawiązać przyjaźnie. W grudniu kilka uczennic uczestniczyło w Kopenhadze w spotkaniach związanych ze szczytem Unii Europejskiej. Wizyta gości z Danii była w Mieroszowie 22.02.- 25.02.2003 r. - ustalono wtedy program wizyty grupy duńskiej w maju. Celem wspólnego projektu była próba określenia wzorca moralnego młodego Europejczyka w oparciu o twórczość filmową K. Kieślowskiego oraz doświadczenia młodzieży uczestniczącej w projekcie. Obok warsztatów zwiedzono Karpacz, Krzeszów, Gross - Rosen, Wałbrzych, Wrocław, Książ, Krzyżową.Poczynając od 2002 roku w gimnazjum zostały zrealizowane następujące projekty polsko - duńskie:

Kopenhaga- Jutlandia - październik 2002 roku -projekt realizowany w Danii
"ON EQUAL TERMS" (JAK RÓWNY Z RÓWNYM") -9-17 maja 2003 roku
Celem projektu była próba określenia wzorca moralnego młodego Europejczyka w oparciu o twórczość filmową K. Kieślowskiego oraz doświadczenia młodzieży uczestniczącej w projekcie.

II część projektu realizowana w Kopenhadze - 11 październik 2003 roku
"ON EQUAL TERMS- SALVE"- 20-27 maja 2004 roku.

Projekt nawiązywał do odbytych w minionym roku spotkań i rozważań na temat "Wzorca moralnego młodego Europejczyka" i "Katalogu cech młodego dobrego człowieka". Narzędziem do osiągnięcia zamierzonych celów był sport. Działania były tak zaplanowane, aby młodzi ludzie mieli możliwość doświadczenia czasem ekstremalnych przeżyć, które powodować mogły wyzwalanie się różnych zachowań - po to, aby możliwym było wpływanie na zmianę tych negatywnych.

"Once upon time" ("Dawno, dawno temu")- 2005 r.
Projekt związany był z obchodami roku H. Ch. Andersena. Opierał się głównie na analizowaniu baśni, odnajdywaniu w nich ponadczasowych i uniwersalnych wartości oraz uzasadnianiu mądrości, jaką głosił autor "Brzydkiego kaczątka", że "Życie osobiste jest najważniejszą i najpiękniejszą bajką";
II część projektu realizowana w Danii- maj 2005 r. Bornholm 2006- projekt zrealizowany w Danii;

w 2004 r., 2005 r., 2006 r. "Adventure Race"- zawody sportowe organizowane przez zaprzyjaźnioną szkołę w Gentafte (Kopenhaga); w 2006 roku odbyły się one w Mieroszowie, szkoła była współorganizatorem imprezy. Zawody te są próbą, a zarazem wyzwaniem dla wytrzymałych i uzdolnionych sportowo młodych ludzi w wieku od 15 do 18 lat. Impreza trwa 3 dni i wymaga od uczestników niebywałej odporności fizycznej i psychicznej. Nasza drużyna dwukrotnie wygrała zawody dzięki wielkiej waleczności i zgraniu zespołu.

Rok szkolny 2002/2003 przebiegał również w nastroju proeuropejskim. Uczniowie poznawali historię i podstawy idei zjednoczenia Europy, zagadnienia związane z wejściem Polski do Unii. Piknik rodzinny był również poświęcony tej tematyce. Uczniowie wzięli też udział w IV Konkursie Wiedzy o Integracji Europejskiej w Wałbrzychu.

Do kontynuowania działań związanych z tworzeniem ceremoniału szkoły, tak ważnego, a czasem niedocenianego w wychowaniu młodzieży, zachęcił nas Pan Andrzej Zbigniew Zychowicz - Dolnośląski Wicekurator Oświaty. Społeczność gimnazjalna wyraziła wolę przystąpienia do kolejnego etapu przedsięwzięcia "Trzy kolory - niebieski", którego celem było przygotowanie społeczności szkolnej do wręczenia sztandaru. Pani dyrektor uzyskała obietnicę osobistego zaangażowania w gromadzenie środków finansowych na sztandar od burmistrza Mieroszowa Pana Andrzeja Laszkiewicza i podjęła działania zmierzające do osiągnięcia zaplanowanego celu.

Podobnie jak w roku ubiegłym realizowaliśmy zadania dwutorowo - w ramach:
1. zajęć lekcyjnych,
2. przedsięwzięcia "Trzy kolory. Niebieski.".
W ramach tego ostatniego realizowaliśmy zadania główne:
rozwój zainteresowań uczniów poprzez warsztaty i zajęcia pozalekcyjne pod hasłem "Mistrz i jego uczniowie". Zajęcia cieszyły się dużą popularnością, bowiem były adresowane do każdego ucznia - liczyły się chęci, nie uzdolnienia. Powstały prace plastyczne wykonane różną techniką;udział uczniów w konkursach (o nagrodę dyrektora) na słowa hymnu szkoły, muzykę do hymnu szkoły, projekt sztandaru i logo szkoły oraz poetycki "Moja gawęda o ziemi ojczystej", "Sztandar" i prozatorski "Moja ojczyzna". Celem konkursu było pogłębianie zainteresowania młodzieży osobą Patrona i jego twórczością, rozwój zainteresowań, zdolności lub ich odkrywanie, budzenie uczuć patriotycznych i więzi ze szkołą poprzez współuczestnictwo w budowaniu jej ceremoniału.
I choć nikt nie wierzył, że uczniowie mogą stać się twórcami hymnu, intuicja i upór pani dyrektor nie zawiodły. To arcytrudne zadanie uczniowie pod kierunkiem nauczycieli zrealizowali. Powstało kilka hymnów i muzyki do nich. Jury wybrało jeden, nagrodzonych zostało kilka.
Podobnie jak w roku ubiegłym grupa uczniów i nauczycieli na zaproszenie Towarzystwa Rozwoju Sokołowska spotkała się w grudniu 2002 roku w ramach Spotkań Filozoficzno Filmowych z Panią Marią Kieślowską, K. Wierzbickim i Jackiem Petryckim- operatorem wielu filmów Kieślowskiego.
W międzyczasie pani dyrektor czyniła starania o pozyskanie środków na zakup sztandaru, wybrała pracownię, wykonała projekt. W gromadzeniu środków pomagał skutecznie Burmistrz Mieroszowa Pan Andrzej Laszkiewicz oraz Rodzice, którzy zorganizowali dla uczniów konkurs na kartkę świąteczną, wydali kartki, sprzedali je, a zarobione pieniądze przeznaczyli na sztandar.Pani dyrektor zamierzała zorganizować kolejny plener malarski, jednak okazało się, że artyści nie będą mogli na niego przyjechać. Mimo to postanowili pomóc szkole i ofiarować jej swoje dzieła, które miały zostać sprzedane na aukcji. Zgromadzona kolekcja liczyła 25 dzieł. Artyści osobiście przywozili do szkoły czasem jeszcze mokre obrazy, inni przysyłali je pocztą- odczytywaliśmy to jako prawdziwy dowód przyjaźni.

Nad przygotowaniem scenariusza przekazania szkole sztandaru wraz z Panią dyrektor pracowali: komendant Straży Granicznej w Golińsku Pan Stanisław Żabicki oraz kierownik jednego z referatów Urzędu Miejskiego Pan Jerzy Wojtasik.
Przy współpracy z dyrektorem Mieroszowskiego Centrum Kultury Panem Jerzym Gadowiczem Pani dyrektor przygotowała kolejny projekt folderu, który podobnie jak pierwszy prezentował dokonania uczniów oraz, tym razem, także ich mistrzów.

Uroczystość przekazania szkole sztandaru miała miejsce 18 czerwca 2003 r.
Do Mieroszowa przybyli między innymi: Maria Kieślowska, Krzysztof Wierzbicki, Julles Renard - reżyser, uczeń Kieślowskiego, Mirosław Lubiński - senator RP, Longin Rosiak - starosta powiatu wałbrzyskiego, delegacja przedstawicieli miast Friedlandzkich z Niemiec. Uroczystość odbyła się w sali kinowej MCK w obecności całej społeczności gimnazjalnej, zaproszonych pocztów sztandarowych oraz gości. Na wstępie meldunek o gotowości szkoły do uroczystości przekazania szkole sztandaru złożyła przed dyrektorem szkoły przewodnicząca SU. Część oficjalna rozpoczęła się od odśpiewania przez uczniów hymnu państwowego oraz pieśni Gaude Mater Polonia.Akt fundacyjny odczytał Burmistrz Mieroszowa, który zaprosił Marię Kieślowską oraz pięciu fundatorów do symbolicznego wbicia gwoździ w drzewce sztandaru, zaś wszystkich ofiarodawców o wpisanie się do Złotej Księgi - w sumie na drzewcu sztandaru znajdują się 32 gwoździe.Kolejnymi doniosłymi momentami były: poświęcenie sztandaru, przekazanie go Dyrektorowi szkoły, prezentacja, w dalszej kolejności przekazanie go uczniom, opisanie i wreszcie ślubowanie uczniów. Tego momentu obecni na uroczystości nigdy nie zapomną.

Maria Kieślowska powiedziała wtedy do uczniów: "Życzę wam dużo dobrego w życiu, rozwinięcia skrzydeł i szybowania wysoko. Przecież Krzysztof też tutaj zdobywał podstawy swej edukacji".

Pani dyrektor z wielką radością wręczała nagrody dla uczniów, którzy "rozwinęli skrzydła" za: słowa hymnu szkoły (K. Fryc, A. Wielgus, M. Zmiertka, R. Domagała, D. Żmuda) muzykę do niego (D. Bujak) oraz za prace literackie. Wręczyła również statuetki "Przyjaciel szkoły" dla tych, dzięki którym mogła ona zrealizować ważny dla niej cel. Część oficjalną zakończyło wzruszające prawykonanie hymnu szkoły przez jedną z uczennic - Dorotę Ryżak.

Następnie młodzież przedstawiła montaż słowno - muzyczno- taneczny, składający się w przeważającej części z utworów napisanych przez uczniów, którzy wzięli udział w konkursach - autorkami scenariusza były pani dyrektor i pani Joanna Altheim - nauczycielka muzyki, która czuwała nad jego realizacją.
Po zakończeniu uroczystości delegacja uczniów i zaproszonych gości udała się na cmentarz miejski, by złożyć kwiaty na grobie ojca patrona, pozostali odwiedzili szkołę. Następnie wszyscy spotkali się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy "Mistrz i jego uczniowie". Na wystawie prezentowaliśmy prace młodzieży powstałe w czasie warsztatów oraz prace ich Mistrzów. Ofiarowaliśmy gościom niebieski folder prezentujący podobnie jak poprzedni (czerwony) dokonania uczniów. W tym samym czasie w sali ślubów Urzędu Miejskiego odbywała się licytacja prac malarskich przeznaczonych na aukcję.

Ten niezwykły dzień miał się zakończyć w Sokołowsku oglądaniem filmów Kieślowskiego i wieczorem pieśni biesiadnej przy ognisku. Gdy wydawało się, że ulewa obróciła wniwecz nasze plany, pojawiły się osoby, które pomogły przenieść imprezę i przeorganizować ją wpół godziny. Nasi Goście byli pod wrażeniem takiej integracji i współdziałania. Później powiedzieli nam, że nie sądzili, iż dziś jest to jeszcze możliwe. Wiele słów uznania organizatorzy przedsięwzięcia usłyszeli tego dnia.
Absolwentów rocznika 2002/2003 po raz pierwszy żegnaliśmy w obecności sztandaru szkoły.

W roku szkolnym 2003/2004 powitaliśmy kolejny rocznik gimnazjalistów - ze sztandarem w centralnym punkcie dziedzińca szkolnego.Nadchodzący rok - po poprzednich jakże burzliwych - zapowiadał się spokojniej, ale nie mniej pracowicie.

     Jak zwykle rozpoczęliśmy od wprowadzenia naszych najmłodszych do szkoły i sprawienia, by czuli się u nas jak najlepiej, choć akurat z tym nie było problemu. Ekipa okazała się wyjątkowo żywiołowa i towarzyska, co potwierdzały także spotkania integracyjne oraz tradycyjny bal gimnazjalisty, który odbył się 24.10.2003 roku.     Wcześniej natomiast "zaliczyliśmy" dwie imprezy, które na stałe weszły do kalendarza imprez szkolnych - pierwsza to zlot absolwentów (10.10.2003 roku), na którym pojawili się, co nas bardzo ucieszyło nie tylko ci, którzy opuścili szkołę przed wakacjami, ale także rocznik poprzedni, czyli nasi pierwsi absolwenci.Drugą imprezą było spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej czy jak kto woli - Dnia Nauczyciela.Warto odnotować fakt, że podczas przygotowanego przez młodzież programu artystycznego nauczycielom wręczono "Oskary" w kilku ciekawych kategoriach.     Rok szkolny 2003/2004 to także - o czym była mowa już wcześniej - to kolejny rok intensywnej współpracy z Danią i tamtejszą młodzieżą. Rozpoczęło się wszystko wyjazdem do Kopenhagi na konferencję "Eyes European Youth - European Summit" (24-28.09.2003 r.), następnie był ośmiodniowy wyjazd w ramach wymiany młodzieży (2-10.10. 2003r.).Kolejna możliwość spotkania się z przyjaciółmi z zagranicy i wymiany doświadczeń miała miejsce w dniach 26-29.02.2004 r. podczas odbywającej się na terenie naszej gminy konferencji "Call into Being" poświęconej planom stworzenia samorządu młodzieżowego. W maju natomiast odbył się projekt "ON EQUAL TERMS- SALVE"- efekt rozważań nad wzorcem moralnym młodego europejczyka i znów mieliśmy okazję gościć przybyszy z Danii.

     Jednak na tym nie koniec naszych tegorocznych kontaktów międzynarodowych. 17 grudnia 2003 roku mieliśmy niewątpliwą przyjemność gościć przebywający w Mieroszowie chór AMABILE z Novej Paki w Czechach. Spotkanie okazało się bardzo owocne. Już wiosną, na początku kwietnia nasi uczniowie wzięli udział w konkursie wokalnym organizowanym przez tamtejszą szkołę pedagogiczną.     A tymczasem życie szkolne biegło swoim torem. I tylko do świąt było coraz bliżej. Pierwsze fluidy rodzinnej atmosfery zaczęły się unosić w gimnazjum już w listopadzie, kiedy z okazji kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości mogliśmy spotkać się z osobami, które pamiętają jeszcze koszmar wojny, a które chętnie opowiadały nam o swoich trudnych wyzwaniach z lat wojny i nie łatwiejszym powrocie do Polski powojennej.     Niedługo potem mury gimnazjum nawiedził Mikołaj. Nasza młodzież nie jest chyba taka najgorsza - rózg nie odnaleziono. Natomiast było mnóstwo radości, zabawy, drobnych podarków.Powoli zaczął się zmieniać wystrój szkoły. Nowe dekoracje coraz bardziej wskazywały na bliskość świąt. A młodzież nie próżnowała. Najpierw zmagała się w konkursie na projekt kartki świątecznej, a potem, kiedy ogłoszono zwycięzców i wykonano kartki według ich projektów, zajęła się sprzedażą kartek na terenie Mieroszowa. Była to jakże chwalebna inicjatywa Rady Rodziców.     Kulminacją "świąteczności" było spotkanie - montaż poetycki - pod tytułem "żeby człowiek był człowiekiem". Miało ono miejsce w naszej szkole, a na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż obok gimnazjalistów wystąpili ich młodsi koledzy ze szkoły podstawowej w Mieroszowie.     Święta i koniec roku to czas sprzyjający podsumowaniom - zwłaszcza, jeśli po powrocie ze świątecznej laby zbliża się półrocze... Od początku istnienia gimnazjum był to czas Zimowej Rewii Humoru i Rozrywki. W bieżącym roku szkolnym miała być jej piąta (a więc jak zwykle jubileuszowa) edycja. Jubileusz postanowiliśmy uczcić przywołaniem kilku starszych, ale dobrze przyjmowanych prezentacji oraz rozwinięciem kilku wątków, które gdzieś nieśmiało pukały do naszych głów. Piąta Rewia to tak na dobrą sprawę początek formuły, która utrzymała się przez kolejne lata - mamy nadzieję przynajmniej do kolejnego jubileuszu. A odbyła się ona 30 stycznia 2004 roku. Sceny, podobnie jak w latach poprzednich, użyczył nam MCK w Mieroszowie, za co jesteśmy dozgonnie wdzięczni. Gimnazjalne święto dobrego humoru wsparli tradycyjnie rodzice, organizując stoiska z napojami i domowymi wypiekami. Impreza była udana, kto nie był - szkoda...     Równie udaną imprezą był wiosenny Trzeci Piknik Rodzinny. Rodzinny bardziej z nazwy, ponieważ godziny przedpołudniowe i natłok obowiązków nie wszystkim pozwalały doznawać rozkoszy życia rodzinnego. Niemniej jednak młodzież bawiła się nieźle. Dominowała tematyka sportowa (wszakże to rok olimpijski) oraz prezentacje i konkursy pozwalające wykazać się naszym uczniom wiedzą i bystrością umysłu, bowiem piknik był także podsumowaniem starań szkoły o przyznanie certyfikatu "Szkoły z klasą", co ostatecznie nastąpiło kilka tygodni później, po zatwierdzeniu przez organizatorów stosu sprawozdań, także z samego pikniku.

     Nie padło dotąd ani słowo o patronie. Po uroczystościach związanych z nadaniem imienia i wręczeniem sztandaru przyszedł czas na wyciszenie... W dniu patrona odbył się skromny apel, przeprowadzono okolicznościowe zajęcia wychowawcze, złożono kwiaty na grobie Romana Kieślowskiego, ojca naszego patrona i powróciliśmy do codzienności.     A ta nieuchronnie zmierzała do kolejnego egzaminu gimnazjalnego, który jest zawsze ogromnym przeżyciem nie tylko dla samych piszących, ale i dla nauczycieli odpowiedzialnych za jego przeprowadzenie - zwłaszcza, że wiąże się on z przeprowadzką na salę OSiR w Mieroszowie, która na czas testów zmienia się w ogromną salę egzaminacyjną z krzesłami, stolikami i resztą majdanu przetransportowanego ze szkoły.     Egzaminy gimnazjalne, choć pisane w ostatnich dniach kwietnia, wprowadzają powoli - zwłaszcza najstarszy rocznik - w atmosferę końca roku szkolnego. Nieśmiało zaczynają przebąkiwać o polonezie, o balu gimnazjalnym... Tegoroczny odbył się 18 czerwca.
A potem już tylko kilka dni do rozdania świadectw i znowu wakacje...


Inauguracja roku szkolnego 2004/2005 miała bardzo uroczystą oprawę. Pani dyrektor Bożena Filipowska powitała społeczność uczniowską, a szczególnie nowo wstępujących w progi gimnazjum oraz odczytała list Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, w którym życzył uczniom "wytrwałości w zmaganiu się z trudną materią wiedzy", a nauczycielom "satysfakcji z sukcesów wychowanków i wdzięczności rodziców".2 września praca w gimnazjum ruszyła pełną parą. Dla pierwszoklasistów wychowawcy klas przygotowali wycieczki integracyjne, a samorząd uczniowski szereg ciekawych konkurencji. W ostatnim tygodniu września klasy drugie wzięły udział w ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie Świata".

W dniach 17-19 września reprezentacja naszego gimnazjum w składzie: Marzena Szczygielska, Łukasz Słonina, Szymon Turkowicz i Piotr Rejkowicz zwyciężyli w odbywających się w stolicy Danii - Kopenhadze w zawodach sportowych "Adventure Race".

7 października odbył się III Zlot Absolwentów, w którym bardzo licznie uczestniczyli byli wychowankowie. Czas upłynął w miłej i sympatycznej atmosferze- oglądając kronikę i filmy z życia szkoły, wspominaliśmy minione chwile.13 października odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej pod nazwą "Gdyby do szkoły chodziły anioły". Kolejną ważną imprezą skupiającą społeczność lokalną była wieczornica z okazji 86. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Młodzież zaprezentowała montaż słowno-muzyczny, który był hołdem dla odwiedzających nas corocznie kombatantów.18 listopada uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci w poczet gimnazjalistów podczas uroczystego balu, który rozpoczął się dostojnym polonezem.W ramach XV Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej odbywających się pod hasłem "Bądźmy rodziną" sześcioro uczniów naszego gimnazjum zakwalifikowało się do finału w Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej odbywającym się w Jaworzynie Śląskiej. Czwarte miejsce zajęła Magdalena Szczepkowska.

Grudzień zaowocował IV Spotkaniem Filozoficzno-Filmowym "Kieślowski w Sokołowsku". Gośćmi honorowymi byli reżyserzy Grzegorz Skurski oraz bliski współpracownik naszego patrona Krzysztof Wierzbicki. Podsumowaniem krótkich prezentacji filmów dokumentalnych była projekcja filmu fabularnego "Rykowisko".Ponadto w szkole, z inicjatywy Rady Rodziców, po raz trzeci odbył się konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną.Uczniowie naszej szkoły wzięli również udział w Międzygimnazjalnym Dniu Praw Człowieka zorganizowanym przez Publiczne Gimnazjum nr 7 w Wałbrzychu. Spotkanie zainaugurował wykład "Wołanie o prawa człowieka w nauczaniu Jana Pawła II". Zwieńczeniem dnia było ogłoszenie wyników w konkursach okolicznościowych: literackim, plastycznym i krasomówczym.

I semestr roku szkolnego 2004/05 zakończył się tradycyjnie szóstą już Zimową Rewią Rozrywki i Humoru pt. "Baśniowisko" Jak zwykle publiczność dobrze się bawiła podziwiając aktorskie, wokalne i taneczne talenty naszych wychowanków. Szczególny zachwyt wzbudziły popisy akrobatyczne w "chodzeniu po ścianach".
Od ponad roku nasza szkoła brała udział w akcji "Szkoła z klasą" organizowanej przez Gazetę Wyborczą oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego. Podczas rewii nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatu przyznającego Publicznemu Gimnazjum w Mieroszowie tytuł "Szkoły z klasą".

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów klas trzecich 4 marca 2005 roku zorganizowano na terenie naszego gimnazjum pierwszą Giełdę Szkół Ponadgimnazjalnych. Wzięło w niej udział siedem szkół z powiatu wałbrzyskiego. Uczniowie zapoznali się z ofertą tychże szkół, co pozwoliło im w świadomy sposób podjąć decyzję o dalszej drodze kształcenia.

13 marca - Dzień Patrona uczciliśmy uroczystym apelem poświęconym życiu i twórczości Krzysztofa Kieślowskiego.

2 kwietnia w III LO odbył się finał Konkursu z Języka Niemieckiego, do którego zakwalifikowało się 20 uczestników powiatu wałbrzyskiego. Wśród laureatów znalazło się 8 uczniów naszego gimnazjum: Elżbieta Stankiewicz, Magdalena Szczepkowska, Paulina Armatys, Agata Wojtas, Justyna Śmigielska, Michał Przybysz, Dawid Bujak oraz Marcin Kunecki.

Po egzaminie gimnazjalnym gościliśmy przedstawicieli młodzieży duńskiej w ramach projektu "Once Upon a Time". Kolejnym etapem realizacji tego projektu był wyjazd do Danii. W drugiej połowie maja nasi uczniowie "wędrowali szlakiem Andersena" w Kopenhadze, a następnie udali się do południowej Jutlandii. Mamy nadzieję, że współpraca z Danią będzie się pomyślnie rozwijać.Jak się bawić, to się bawić! Jedną z najbardziej ulubionych imprez szkolnych jest majowy Piknik Gimnazjalny. Przedstawiciele klas rywalizują w różnych zabawnych konkurencjach. Wyzwalają swój potencjał intelektualny, realizują się poprzez dowcip i dobrą zabawę.Pssst.... To słychać poloneza! Tym tradycyjnym tańcem uczniowie najstarszych klas za chwilę opuszczą mury gimnazjum. Przyodziani w dostojne szaty uczestniczą w balu absolwentów, by po latach wspominać go z łezką w oku - podobnie jak uroczyste zakończenie edukacji w naszym gimnazjum.Na dziedzińcu gimnazjum powitaliśmy nowy rok szkolny 2005/2006. Wychowawcy klas pierwszych wręczyli pamiątkowe certyfikaty swoim przyszłym podopiecznym, a pani dyrektor życzyła uczniom i pracownikom szkoły sukcesów i wytrwałości w codziennej pracy.Z końcem lata w Danii odbyła się kolejna edycja zawodów sportowych "Adventure Race". Przedstawiciele młodzieży pojechali, aby zwyciężyć, i tak też się stało! Podczas turnieju zmagali się z różnymi dyscyplinami: pokonali 53 km na rowerach, strzelali z łuku, pływali w Bałtyku, maszerowali, pływali kajakami, a trzeciego dnia jeździli MTB w terenie. W opinii uczestników była to wspaniała przygoda, której wartość poznali dopiero na mecie.Pierwsza połowa października to czas na Zlot Absolwentów. Rozmowom, wspomnieniom przy herbatce nie było końca! I znów było to bardzo udane przedsięwzięcie!13 października-Dzień Nauczyciela obchodzony był inaczej niż zwykle. Odbyły się lekcje wychowawcze poświęcone samorządności w szkole.

"Opowiedz nam moja Ojczyzno,
Jak matka dzieciom ciekawym
O latach znaczonych blizną,
O wiekach sławy i chwały".

9 listopada 2005 w rytmie żołnierskich pieśni i strof wierszy uczniowie opowiedzieli dzieje narodu polskiego od zaborów po dzień odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość gminna po raz kolejny skupiła zacnych przedstawicieli środowiska kombatantów, którzy po akademii wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na wystawę okolicznościową.

W świąteczny nastrój wprowadziło nas wzruszające przedstawienie zaprezentowane przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.Po zakończeniu uroczystości bożonarodzeniowej pani dyrektor odczytała zaświadczenie Komitetu Krajowego pod przewodnictwem Roberta Korzeniowskiego o nadaniu nauczycielowi naszego gimnazjum, panu Sławomirowi Forysiowi, tytułu "Mistrz Sportu, Mistrz Życia" w uznaniu pracy na rzecz włączania sportu w rozwiązywanie problemów społecznych oraz poprawę jakości życia społeczności lokalnych.
"W 80 minut dookoła świata" to temat przewodni kolejnej Zimowej Rewii Humoru i Rozrywki, która odbyła się 3 lutego 2006 roku. Ze sceny bawili nas rycerze króla Artura, Aborygeni, krasnoludki, Antygona, a roześmiana publiczność owacyjnie przyjmowała każdy występ.13 marca 2006 przypada 10. rocznica śmierci wybitnego reżysera i patrona naszej szkoły-Krzysztofa Kieślowskiego. Przygotowania do tej uroczystości rozpoczęły się z odpowiednim wyprzedzeniem. Przeprowadzono konkurs plastyczny, którego plon przedstawiono podczas obchodów Dnia Patrona. Delegacja uczniów i nauczycieli z naszej szkoły odwiedziła 13 marca na warszawskich Powązkach grób Krzysztofa Kieślowskiego, by uroczyście złożyć tam wiązanki kwiatów. W warszawskich uroczystościach wzięły udział delegacje wszystkich szkół noszących imię Krzysztofa Kieślowskiego. 17 marca w murach naszej szkoły odbył się uroczysty apel poświęcony patronowi.W okresie poprzedzającym rocznicę śmierci papieża młodzież naszego gimnazjum wzięła udział w międzyszkolnym konkursie poezji "Słowo o Janie Pawle II Słudze Bożym" zorganizowanym we współpracy z proboszczem bazyliki w Krzeszowie ks. Włodzimierzem Gucwą. Na podsumowanie podjętych działań w Bazylice Krzeszowskiej odbył się uroczysty koncert, podczas którego wyróżnieni uczniowie recytowali wiersze własnego autorstwa poświęcone pamięci wybitnego Polaka. Punktem kulminacyjnym był koncert w wykonaniu artystów Filharmonii Jeleniogórskiej. Uroczystość miała wyjątkowo podniosły charakter, a wszystkich uczestników spotkania wprowadziła w zadumę.

Dzień Dziecka to sygnał do dobrej zabawy. W ramach akcji "Zachowaj Trzeźwy Umysł" uczniowie rywalizowali ze sobą w sześciu różnych konkurencjach na temat zagrożeń i szkodliwości wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu, uprawiania sportów ekstremalnych, używek, ulegania wpływom sekt i bezpiecznego zachowania się na drodze. Tuż przed samymi wakacjami warto było również wspomnieć o przypadkowych znajomościach, które nie zawsze mają szczęśliwy finał. Scenki przygotowane przez każdą klasę w prześmiewczy sposób piętnowały zagrożenia czyhające na nastolatków.Bal Absolwentów 2006 należał w tym roku do wyjątkowych ze względu na "męski charakter", gdyż wychowawcami klas trzecich byli wyłącznie mężczyźni pp. Tomasz Czerwonka, Jan Nowaczyk, Sławomir Foryś i Marcin Łoś. Zabawę rozpoczęto polonezem, a korowodowi przewodziła pani dyrektor Bożena Filipowska.W niedługim czasie nadszedł z utęsknieniem oczekiwany dzień zakończenia roku szkolnego. Absolwenci otrzymali upragnione świadectwa ukończenia szkoły i złożyli uroczyste ślubowanie.

Nowy rok szkolny 2006/2007 przywitaliśmy pełni zapału i entuzjazmu podczas uroczystości inauguracyjnych odbywających się jak zwykle na dziedzińcu szkolnym. Pani dyrektor powitała zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli oraz uczniów, a w szczególności uczniów klas pierwszych wstępujących w szeregi szkoły.

W kolejnych dniach pierwszakom osładzano pobyt udając się na wspaniałe wycieczki integracyjne przygotowane przez wychowawców.

Wakacyjne rozleniwienie nie trwało jednak długo, gdyż już w pierwszych dniach września odbyły się diagnozy klas pierwszych, a pani dyrektor poinformowało rodziców uczniów klas trzecich o procedurach związanych z egzaminem gimnazjalnym. W tym nastroju uczniowie prędziutko zabrali się do intensywnej pracy.
Październik obfitował w szereg uroczystości szkolnych wynikających z tradycji szkoły: Zlot Absolwentów, Dzień Nauczyciela, Bal Gimnazjalny, a w listopadzie uczciliśmy pamięć poległych walczących z zaborcami.

Przyjemnym przerywnikiem w żmudniej codziennej pracy była kolejna Zimowa Rewia Humoru i Rozrywki. Nieco "rozerwani" w dobrych nastrojach udaliśmy się na zasłużony zimowy wypoczynek. Wyjątkowo wcześnie w tym roku nadchodząca wiosna wzbudziła w nas energię do podejmowania kolejnych wyzwań. Przeprowadzono projekt pt.: "Wiosna w gimnazjum". Klasy prześcigały się w pomysłach na wykonanie wielkanocnego stroika i kartki świątecznej. Dzięki tym pracom sale lekcyjne coraz bardziej przypominały o zbliżającej się wiośnie.

Wkrótce ponownie przystąpiliśmy do intensywnej pracy i realizacji zadań wynikających z Planu Pracy Szkoły. Odbyła się kolejna Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych, z okazji Dnia Patrona uczczono pamięć Krzysztofa Kieślowskiego. Koniec kwietnia zaowocował kolejnym egzaminem gimnazjalnym, do którego przystąpiło 90 trzecioklasistów.Od 24-27 maja zorganizowano pierwszą Wystawę Fotograficzną oraz Pierwszy Przegląd Filmów im. Krzysztofa Kieślowskiego w Mieroszowie. Obie inicjatywy były adresowane do uczniów wszystkich szkół noszących imię Krzysztofa Kieślowskiego. W konkursie fotograficznym " Poznaj malarza swojego regionu" dwie pierwsze nagrody zdobyły uczennice XXXIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Na drugim miejscu uplasowała się uczennica naszego gimnazjum Agnieszka Chwałek, zaś trzecie miejsce zajęły ex aequo Katarzyna Stus - uczennica naszego gimnazjum i Agnieszka Kamińska z gimnazjum nr 36 w Warszawie. Przegląd filmów nie miał charakteru konkursowego. Siedem nadesłanych filmów autorstwa uczniów szkół noszących imię Krzysztofa Kieślowskiego prezentowano przez trzy kolejne dni w Mieroszowie, a w niedzielę na specjalnym spotkaniu mogli je dodatkowo obejrzeć rodzice uczniów. W tych dniach gościliśmy u siebie delegacje "Kieślowszczaków" z Krakowa, Warszawy i Zielonej Góry.Po tych podniosłych wydarzeniach wolnymi krokami zbliżał się upragniony koniec roku szkolnego. Jeszcze tylko piknik poświęcony naszym pasjom, bal absolwentów, rada klasyfikacyjna i rozdanie świadectw.


1 września 2007 roku pani dyrektor Bożena Filipowska po raz dziewiąty powitała społeczność gimnazjum podczas uroczystego apelu inauguracyjnego. Tradycyjnie uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie, wychowawcy wręczyli zdumionym i troszkę przerażonym pierwszakom pamiątkowe certyfikaty. Następnie wszyscy udani się do klas na pierwsze lekcje wychowawcze. Nowością dla uczniów jest obowiązujący od tego roku jednolity strój.

W ostatnim tygodniu września uczniowie klas drugich udali się w teren w ramach ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie świata". Samorząd Uczniowski musiał stawić czoła nowym wyzwaniom polegającym na przygotowaniu Zlotu Absolwentów.
Uff, wreszcie skończył się remont sali gimnastycznej i od kilku tygodni sala jest jasna i zachęca do przebywania w niej. Zmiany widać gołym okiem, błyszczy parkiet cieszy oko nowy sprzęt i w ogóle zrobiło się tak jakoś miło.
Życie szkoły toczyło się dalej zwykłym torem wokół cyklicznych imprez wynikających z Planu Pracy Szkoły. Praca, praca, praca... Aż tu nagle rozrywka i znowu bolały nas brzuchy ze śmiechu. Z podziwem zachwycaliśmy się popisem aktorskim i tanecznym naszych gimnazjalistów. Sala MCK pękała w szwach. Na koniec pani dyrektor nagrodziła uczniów wyróżniających się wysoką średnią ocen oraz uczniów, których postawa moralna jest godna naśladowania.

W tegorocznej Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych uczestniczyło 11 szkół z powiatu wałbrzyskiego, a na szczególne zaproszenie przybyła do Mieroszowa delegacja ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskie Porębie. Przedstawiciele szkół przygotowali prezentacje multimedialne oraz broszurki informacyjne. Trzecioklasiści z zaangażowaniem uczestniczyli w prezentacjach.
13 marca jak co roku obchodziliśmy Dzień Patrona. Ten szczególny dzień rozpoczął się mszą świętą odprawioną w intencji patrona i naszego gimnazjum. Po mszy udaliśmy się na cmentarz, gdzie złożone zostały kwiaty na grobie Romana Kieślowskiego, ojca Krzysztofa. Minutą ciszy uczczona została pamięć patrona. Po powrocie do szkoły odbył się uroczysty apel, podczas którego pani dyrektor wręczyła uczniom plakietki z logo gimnazjum.Położenie gminy Mieroszów sprzyja rozwijaniu umiejętności narciarstwa zjazdowego. Nauczyciel wychowania fizycznego, pan Tomasz Czerwonka od lat doskonali i rozwija w szkółce młode talenty narciarskie. Na prestiż szkoły pracują uczniowie naszego gimnazjum. Dumą napawają nas osiągnięcia sportowe uczennicy klasy drugiej Justyny Czerwonki, która podczas Mistrzostw Dolnego Śląska w slalomie specjalnym zajęła pierwsze miejsce, a drugie miejsce w slalomie gigancie, zaś w Pucharze Polski miejsce trzydzieste pierwsze. Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć tej pracowitej i ambitnej dziewczynki, którą doceniła pani dyrektor wręczając jej podczas rewii NAGRODĘ DYREKTORA SZKOŁY.

W bieżącym roku szkoła przystąpiła do realizacji projektu "Trzymaj formę". Praca będzie przebiegała wieloaspektowo, a hasłem przewodnim jest dbałość o zdrowie i urodę.

Wszyscy lubimy podróże, a wycieczki szkolne są ważnym elementem życia szkoły. W maju 2008 roku nasi podopieczni na zieloną szkołę udali się aż do Chorwacji. Dla wielu z nich była to pierwsza taka daleka podróż, szczególny zachwyt wzbudził Adriatyk, tudzież w nim kąpiel. Zadowoleni, opaleni i zrelaksowani uczniowie z zapałem walczyli o osiągnięcie najwyższych ocen. 7 czerwca odbył się upragniony Bal Absolwentów. Imprezę należy zaliczyć do udanych, a uczniowie stanęli na wysokości zadania wykazując się taktem i kulturą osobistą.

19 czerwca pożegnaliśmy z łezką w oku naszych absolwentów, a pozostałym pani dyrektor życzyła udanych wakacji. I tak oto nastały wymarzone wakacje.Przeczytaj także:

     Pozostałe Galerie:

Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.